PlanetSports

Usługi Trenerskie

Szko?a P?ywania Sportowego 1Liga Swimteam Bytów

1LIGA SWIMTEAM BYTÓW

Zapraszam dzieci, m?odzie? i doros?ych na nauk? p?ywania.

PROWADZIMY CI?G?Y NABÓR DO SEKCJI P?YWANIA 1LIGA TEAM DZIECI W ROCZNIKU 2010 I STARSZE ORAZ OSOBY DOROS?E CHC?CE ROZPOCZ?? PROFESJONALNE TRENINGI P?YWACKIE LUB DOSKONALI? SWOJ? TECHNIK? P?YWACK? POD OKIEM KADRY POLSKIEGO ZWI?ZKU P?YWACKIEGO

Zaj?cia prowadzone s? na P?ywalni „Nimfa” w Bytowie.

Kompetentnie, efektywnie, bezpiecznie i od A do Z. Umiej?tno?? p?ywania to zbyt wa?na sprawa, by pozwoli? sobie na jakiekolwiek skróty. W szkoleniu p?ywackim staram si? zachowa? najwy?sze standardy nauki p?ywania w ka?dej grupie wiekowej, pocz?wszy od nauki p?ywania po doskonalenie i trenowanie p?ywania m?odzie?y i doros?ych.

Szkolenie p?ywackie prowadz? zgodnie z najwy?szymi standardami Polskiego Zwi?zku P?ywackiego, którego jestem licencjonowanym szkoleniowcem.

Nie ma efektywniejszego sposobu nauki p?ywania ni? pod okiem instruktora, który po?wi?ca ca?y czas osobom ?wicz?cym. Mo?ecie by? pewni, ?e z ka?dego wydob?d? talent p?ywacki.

Je?li chcesz nauczy? si? p?ywa? przerobi? z Tob? nauk? p?ywania elementarnego. Mo?esz równie? doskonali? technik? p?ywania ucz?c si? wszystkich styli p?ywackich. Je?li jeste? biegaczem lub kolarzem i masz w planach start w triathlonie lepiej trafi? nie mog?e?. Jako czynny triathlonista pomog? Ci w nauce p?ywania, poprawie techniki p?ywania lub treningu.

Ponadto wyja?ni? Ci, jak powinien wygl?da? trening wytrzyma?o?ciowy, si?owy, co pó?niej umo?liwi zawodnikowi prowadzenie samodzielnego treningu. Start b?dzie ju? tylko wisienk? na torcie.

Zaj?cia prowadzone s? w grupach max 8 osób lub w formie lekcji indywidualnych.

 

Nie masz czasu na regularne chodzenie na zaj?cia? Umów si? na lekcje indywidualne!

Termin i miejsce indywidualnych lekcji nauki i doskonalenia p?ywania ustalane s? indywidualnie.

 

 

 

 

W okresie letnim zapraszam również na treningi na wodach otwartych,na których nauczysz się miedzyinnymi:

- Startu z płytkiej wody (z brzegu),
- Startu z pomostu – skok,
- Nawigacji,
- Nawrotów na bojce
- Techniki pływania długodystansowego w piance
- Pływanie w określonym tempie/rytmie
- Zachowania się na fali
- Zachowania się w trudnej sytuacji
- Techniki finiszu

Treningi oczywiście na jeziorach kaszubskich.

Robert Chirk - instruktor Polskiego Związku Pływackiego

 

Szczegółowe informacje

Telefoniczne:
Robert Chirk "Koparka"   +48 501 45 55 93

Internet:
robertchirk@gmail.com

Kontakt

"P.S" Robert Chirk
Pomysk Mały 27C
77-121 Pomysk Mały

robertchirk@gmail.com

+48 501 45 55 93

Sledź nas

© 2017-2018    PLANETSPORTS   |   Polityka prywatności