PlanetSports

Szkoła wspinania

Kurs wspinaczki skalnej

Kurs rekomendowany przez PZA

Wspinaczka skalna na własnej asekuracji, nawet przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa, nie wyklucza w ścianie odpadnięcia a co za tym idzie odniesienia urazu!

Podstawowy kurs wspinaczki skalnej trwa sześć dni. Kurs jest skierowany do osób wspinających się już na sztucznych ścianach oraz osób rozpoczynających swoja przygodę ze wspinaniem. Po ukończonym kursie jeśli tylko będziesz spełniał minimalne warunki czyli, wspinał się będziesz po drogach o trudnościach III/IV zachowujac wszystkie zasady bezpieczeństwa i wykażesz się samodzielnością uzyskasz rekomendacje na kurs taternicki. Szkolenie praktyczne nastawione jest na naukę asekuracji na własnej protekcji, techniki asekuracji oraz techniki linowe wykorzystywane podczas wspinaczki.

Zajęcia praktyczne odbywają się w skałkach Jury Krakowsko–Częstochowskiej (Olsztyn, Podlesice, Rzędkowice, Mirów).

Baza szkoły i noclegi.

Ranczo pod Wysoką Turnią - Rzędkowice

Cena szkolenia

900zł od osoby

Czas trwania szkolenia

6 dni

 

Program kursu

 1. Wiązanie się liną z  zastosowaniem uprzęży,
 2. Praktyczna znajomość wybranych węzłów,
 3. Zwijanie i  przenoszenie liny,
 4. Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i  poprawne noszenie go,
 5. Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.), wykorzystanie punktów naturalnych,
 6. Budowanie stanowisk asekuracyjnych,
 7. Obsługa wybranych przyrządów asekuracyjnych,
 8. Prawidłowe prowadzenie liny pojedyńczej oraz połówkowej
 9. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy,
 10. Zakładanie stanowisk zjazdowych,
 11. Przygotowanie liny i  sprzętu do zjazdu,
 12. Technika zjazdów,
 13. Podstawy wychodzenia po linie,
 14. Podstawy autoratownictwa,
 15. Technika wspinania: wykorzystanie chwytów i  stopni, ustawienia ciała,
 16. Przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach,
 17. Normy etyczne obowiązujące w  środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

 

Warunki uczestniczenia w kursie

 • Ukończone 18 lat lub pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w kursie.
 • Zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie wspinaczki skalnej – może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu lub oświadczenie  poświadczone na piśmie przez samego zainteresowanego kursem.
 • Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłacenie zadatku na konto w wysokości 300zł. W przypadku niestawienia się zadatek nie jest zwracany.

 

Jak zgłosić sie kurs

Telefoniczne:
Robert Chirk "Koparka"   +48 501 45 55 93

Internet:
robertchirk@gmail.com

 
 

Kontakt

"P.S" Robert Chirk
Pomysk Mały 27C
77-121 Pomysk Mały

robertchirk@gmail.com

+48 501 45 55 93

Sledź nas

© 2017-2019    PLANETSPORTS   |   Polityka prywatności